Sammenligning mellem 3 CRC bjælker og en stålbjælke. Mens styrken af CRC er tæt på styrken for stål, vejer CRC kun det halve.

Tværsnit af CRC bjælke.

Egenskaber


 

CRC er en fiberarmeret højstyrkebeton med en opførsel - specielt i bøjning - der adskiller sig meget fra hvad der kan opnås med almindelig beton. Dette er illustreret på figuren.

Tværsnittet på billedet er for en bjælke med en bredde på 155 mm og en højde på 100 mm. Last-nedbøjningskurven fra afprøvningen af bjælken er også vist. Kablerne i træksiden af bjælken var ikke forspændte, men blev benyttet som traditionel armering på grund af deres høje trækstyrke (1700 MPa). Selv om kablerne blev udnyttet til flydning var der ingen større revner i bjælken. Trykstyrken af betonen var 300 MPa. Med den tætliggende armering og de små dæklag fremgår det tydeligt, at der kan ses bort fra flere af de sædvanlige dimensioneringsregler, når en CRC-konstruktion skal designes.

Dæklaget til armeringen er på kun 10 mm, hvilket er fuldt tilstrækkeligt selv for hårdt belastede bjælker i aggressivt miljø. Andre hensyn - fx. brand - betyder dog, at dæklag ofte sættes til minimum 15 mm.

Som det også fremgår af billedet er der benyttet meget tætliggende armering. Typisk bør afstanden mellem armeringsjernene mindst svare til en fiberlængde - altså 12 mm.

Den viste bjælke er et eksempel på de ekstreme egenskaber, der kan opnås med CRC. De fleste anvendelser vil imidlertid være med væsentligt lavere armeringsprocenter, dels af økonomiske hensyn, dels af hensyn til nedbøjninger, hvor en udnyttelse af de meget høje bøjestyrker også vil medføre betydelige deformationer.

Artikel om CRC i internationalt magasin

Læs mere

CRC trappe til skole i Coventry


Læs mere 

Ørestad Plejecenter i København

Læs mere


Ørestadshuset i København

Læs mere


Hjallerup Erhvervspark 1
DK-9320 Hjallerup
Denmark


Phone +45 96473010

info@crc-tech.dk


Sitemap