Trang web chơi game | chơi bài tiến lên

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

logo-bg

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

DU LỊCH VÀ CÔNG THƯƠNG

 College of Tourism, Industry and Trade - CTIT

Trang chủ»Thông tin ngành học»KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản về ngành kế toán như sau: kế có nghĩa là liệt kê, ghi chép những của cải, tài sản, hoạt động của đơn vị, tổ chức; toán là tính toán, tính ra kết quả lao động mà còn người đạt được. Vậy kế toán là gì? Đó là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan,… Nói chuyên sâu hơn, kế toán là ngành thực hiện quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động tài sản trong doanh nghiệp, tổ chức, từ đó cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc đưa ra những quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp.

 

ke-toan-1

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGHỀ

- Vận dụng kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nhiệm vụ kế toán được đào tạo theo đúng chuyên ngành ở vị trí công việc được giao;

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán. Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

- Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp. Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

- Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Sử dụng thành thạo 1 đến 2 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

- Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp.

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

- Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

- Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.

- Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Báo cáo với lãnh đạo các đơn vị và đề xuất các giải pháp đúng đắn để hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao hơn.

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ

- Kế toán vốn bằng tiền;

- Kế toán hàng tồn kho và phải trả người bán;

- Kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và các khoản vay;

- Kế toán bán hàng và phải thu khách hàng;

- Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương;

- Kế toán chi phí và tính giá thành;

- Kế toán thuế;

- Kế toán tổng hợp.

- Có cơ hội phát triển thành Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính;

 

CÁC MÔĐUN/ MÔN HỌC CHÍNH

- Nguyên lý kế toán.

 - Kế toán quản trị.

 - Kế toán chi phí.

- Kiểm toán

- Kế toán ngân hàng.

- Kế toán doanh nghiệp 1,2,3.

- Thuế .

- Phân tích báo cáo tài chính.

4

 

YÊU CẦU CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGHỀ

- Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp;

- Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các cơ quan quản lý chức năng;

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán theo từng vị trí công việc;

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp;

- Xây dựng được hệ thống định mức chi phí;

- Phân bổ được doanh thu nhận trước, ghi nhận doanh thu, thu nhập theo cơ sở dồn tích;

- Phân bổ được chi phí trả trước, trích trước phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Điều chỉnh được tỷ giá hối đoái liên quan đến ngoại tệ;

- Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

- Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

- Xây dựng được báo cáo kế toán quản trị của doanh nghiệp;

- Phân tích được một số chỉ tiêu kinh tế, tài chính doanh nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

- Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

- Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật;

- Báo cáo với lãnh đạo các đơn vị và đề xuất các giải pháp đúng đắn để hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao hơn;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng; sử dụng được phần mềm hỗ trợ kê khai, kê khai hải quan, sử dụng được chữ ký số khi nộp tờ khai, nộp thuế điện tử;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề..

 Liên hệ:

              Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương

      Địa chỉ: Thị trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương    

  Hotline tư vấn nghề nghiệp: 0936.255.041 - 0936.771.982

 

 

nút.png 

 

 

 

 

 

 

Xem 18376 lần
 

 

Liên hệ

Địa chỉ: TT LAI CÁCH - CẨM GIÀNG - HẢI DƯƠNG.

Điện thoại: 02203.786.625;  093.677.1982

Website: www.crc-tech.com - Email: [email protected]

THÔNG TIN NỘP HỌC PHÍ:

Tên TK: chơi bài tiến lên

Số TK: 4601.000.2192.456, ngân hàng BIDV Hải Dương

Nội dung: Họ tên + Số ĐT + nộp tiền nhập học

Thống kê truy cập

Bản đồ

Bản quyền thuộc về Trang web chơi game | chơi bài tiến lên